Koronaviruset - redusert drift

Det er redusert drift i domstolene inntil videre for å hindre spredning av koronaviruset. Dette i tråd med pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Domstolene vil forsøke å avvikle så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt. Mange domstoler har detaljert informasjon om sin driftssituasjon på eget nettsted eller i sosiale medier.

For parter, vitner, meddommere, andre aktører

Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen dersom den vil bli gjennomført som fjernmøte, eller blir utsatt. Hvis du ikke får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.

Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig. Se domstoloversikt.
  • Har du vært i utlandet, skal du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Hvis stengt publikumsmottak, bruk epost eller telefon

Noen domstoler har stengt sitt publikumsmottak fordi lokalene gjør at man ikke kan følge nasjonal smittevernanbefaling om 2 meters avstand. Da kan du kontakte domstolen på epost eller telefon.

Vi ber om at henvendelser vedrørende notarialforretninger begrenses i størst mulig grad. Unntaket er tilfeller hvor det er vesentlig fare for økonomisk tap eller annen alvorlig velferdsmessig konsekvens, dersom notarialforretningen ikke utføres innen kort tid. I denne typen tilfeller ber vi om at du sender begrunnelse til domstolen via epost merket "Notarial haster", eventuelt ringer domstolen.

Journalister må avtale på forhånd om de vil ha adgang til et tinghus.

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Det gjør også domstolenes ansatte. 

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte uten fysisk kontakt. De fleste domstoler har spritdispensere i lokalene og mange har også andre smittevernstiltak.

Til toppen