Koronaviruset

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen besluttet å gå over til en normal hverdag med økt beredskap fra lørdag 25. september 2021.

For parter, vitner, meddommere, andre aktører

Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen dersom den vil bli gjennomført som fjernmøte. Hvis du ikke får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.

Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig. Se domstoloversikt.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Det gjør også domstolenes ansatte. 

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte uten fysisk kontakt. De fleste domstoler har spritdispensere i lokalene.

Til toppen