Om domstolen

Søndre Østfold tingrett sin rettskrets dekker kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg og Våler (i Viken).

Om domstolen

Bakgrunnen for sammenslåingen er Stortingets vedtak om ny domstolstruktur. Det innebærer at 60 tingretter slås sammen til 23 nye tingretter. 

Det fire domstolene som slås sammen til Søndre Østfold tingrett er veldrevne og har hver for seg løst domstolenes samfunnsoppgaver på en god måte. Målet med sammenslåingen er å sikre innbyggerne et enda bedre tilbud fremover.

Søndre Østfold tingrett vil bli en av de større tingrettene i landet, med om lag 50 ansatte. Dette gir mulighet for moderat spesialisering, økt satsing på digitalisering og videreutvikling av sterke fagmiljøer for dommere og saksbehandlere. En utvidelse av rettskretsen vil gi større fleksibilitet og sikre at domstolens samlede ressurser benyttes på best mulig måte. Tinghusene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg består og vil ha omtrent samme bemanning som tidligere. Sakene skal som regel behandles ved det rettssted hvor saken geografisk hører hjemme. Dermed sikres brukerne et domstoltilbud med samme nærhet som tidligere.

Ansatte

Domstolleder/konstituert sorenskriver

Ragnhild Borgerud

Sorenskrivere

Arnfinn Agnalt
Wenche Flavik

Tingrettsdommere

Sverre S. Aarmo
Tina Bergstrøm
Geir Dalene
Kjerstin Daler
Torbjørn Fjeldstad
Tron Gundersen
Geir Sunde Haugland
Inger-Marie Landfald
Svein Magnussen
Anne Kristin Uhre Nielsen
Linda Stenersen 

Konstituert tingrettsdommer

Martin Jonassen
Janne Jordbakke
Magnus Hovind Rognhaug

Dommerfullmektiger

Kristofer Johan Aurang
Bo Bringsverd
Vilde Buttedal Cuni
Adrian Norense Idehen
Mona Marthinussen
Eirik Jarnholt Rodahl
Thea Margrethe Storeheier 

Administrasjon

Bente Andersen
Wendla Dehli Evensen
Anne-Lise Neergaard Holøs

Saksbehandlere

Bente Andersen
Magnus Cato Andersen
Kari Helene Arnesen
Marie Guldager Brede
Linda Marie Dahl
Isak Dammann
Henny Sofie Eliassen
Kristin Ellingsen
Trude Engen
Ann-Christin Eriksen
Trine Eriksen
Jeanette Hunn Heltorp
Sonja Hovland
Monica Isnes
Heidi Jensen                                                                       
Lars-Erik Karrestad
Kari-Anne Kirkeng
Gro Lie Kruse
Atle Normann Lorentzen
Ingrid Klevan Ludvigsen
Ioana P. Moen
Bente Pettersen
Lena Bruun Pettersen
Veronica Ruud-Mannsverk
Wenche M. Skodjevåg
Lars Wilhelm Skovly
Jorun Østlie

Vikar

Selvira Ahmedovic

Lærling i kontorfaget

Faraman Khalil Hussein

Rettskretsen

Rettskrets Søndre Østfold
Rettskretsen for Søndre Østfold tingrett Foto: DA

Se større versjon av bildet

Til toppen