Andre ærend

Se domstol.no for mer informasjon om andre ærend, deriblant mortifikasjon, notarialbekreftelse og vigsler.

Sør-Rogaland tingrett har timebestillinger for notarialforretninger. Notarialforretninger behandles på følgende tider:

Rettssted Stavanger 0900-1200
Rettssted Sandnes   1200-1400
Rettssted Egersund  1200-1400

Timebestilling for notarialbekreftelse kan gjøres på følgende side: https://notariuspublicussorrogaland.makeplans.no/

Alternativt kan du ta kontakt på e-post med en kort beskrivelse av hva som ønskes notarialbekreftet og hvilket rettssted du ønsker avtalen. Bestilling sendes til tsro.notarial@domstol.no

Til toppen