Smitteverntiltak

På grunn av situasjonen med koronaviruset gjør vi tiltak i tråd med retningslinjene fra FHI.

Sør-Rogaland tingrett forsøker å avvikle så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt. Du må følge disse kjørereglene når du oppholder deg i våre tinghus.

  • Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen dersom den vil bli gjennomført som videomøte, eller bli utsatt. Hvis ikke du får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.
  • Tingretten vil sørge for at media og publikum kan følge rettssaker så langt det er mulig innenfor rammen av nødvendige smitteverntiltak, eventuelt via fjernmøteteknologi etter avtale.
  • Vi anmoder om at publikumshenvendelser i størst mulig grad blir sendt på e-post: tsropost@domstol.no

Notarialbekreftelser: Det er timebestillinger for notarialforretninger. 
Se denne siden for mer informasjon om notarial og timebestillinger.

Arv og skifte: Veiledning privat tilbys via telefon. Time for veiledning bestilles pr. e-post til tsro.skifte@domstol.no

Deponere testament: Testamenter kan enten innleveres på tinghus eller sendes pr. post.

Oppbud: Du kan sende begjæring om oppbud i posten, levere til aktuelt tinghus eller på e-post til tsro.skifte@domstol.no. Original må sendes i posten samme dag.

Se domstol.no for generell informasjon om smitteverntiltak i domstolene inkludert en video om det praktiske rundt smitteverntiltak.

Til toppen