Oppførsel i retten

Arbeidet i retten er alvorsfullt og krevende og kan ha store konsekvenser for den som er part eller tiltalt. Rettens avgjørelser kan også ha betydning ut over den aktuelle sak. Det skal derfor være en rolig og respektfull ramme rundt rettsmøtene.

Rettens leder har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler, som de profesjonelle aktører er vel kjent med. Alle plikter å følge anvisningene fra rettens formann.

Enkelte tradisjoner er etablert for å understreke respekt for retten og dommernes autoritet.

  • Fagdommerne og advokater bærer sort kappe. Andre aktører har vanlige, pene klær.
  • Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.
  • Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten.


Forhandlingene i retten må ikke forstyrres:

  • Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.
  • Mobiltelefoner og andre mulige støykilder skal være avstengt.
  • Det er ikke tillatt å snakke, drikke brus, spise (heller ikke snacks) eller å lese avis.
  • Det er vanligvis lunsjpause ca. kl. 11.30. Dertil tas det korte pauser underveis i forhandlingene.
  • Unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.
  • Følg for øvrig anvisningene fra rettens administrator.

 

Til toppen