Tiltalt eller siktet

En etterforskning i en straffesak starter ofte med at en person får status som mistenkt i saken. Dette er imidlertid ikke noen formell status som gir den mistenkte større rettigheter enn før han ble mistenkt.

En person mistenkt for å ha begått lovbrudd kan få en juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen av en straffesak (for eksempel får alle som varetektsfengsles status som siktet). Det følger av straffeprosessloven § 82 at en mistenkt får status som siktet når "påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølgning mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham”.

Siktelser kan imidlertid frafalles under etterforskningen slik at personen ikke regnes som siktet ved avsluttet etterforskning. En mistenkt får ikke status som siktet ved at det gjennomføres hemmelige etterforskningsskritt som for eksempel kommunikasjonskontroll mot vedkommende.

Når etterforskningen av en sak er ferdig, tar påtalemyndigheten ut tiltale i de tilfeller der de mener den siktede skal dømmes for den handling han er siktet for. Personen får da status som tiltalt i saken.

Status som siktet og tiltalt gir i mange tilfeller rett til forsvarer på det offentliges bekostning. I tillegg har siktede og tiltalte større rett til innsyn i sakens dokumenter.

Mer informasjon om dine rettigheter som tiltalt og siktet i en straffesak finnes på Justisdepartementets nettsted.

Til toppen