Klage på dommere

Hvis du mener at en dommer overtrer de plikter han eller hun har som dommer, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk, kan du ha rett til å klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Du finner mer informasjon om Tilsynsutvalget, klageordningen og vedtakene på domstol.no

Til toppen