Rettsmekling

Hva er rettsmekling?
Rettsmekling er en alternativ måte å løse konflikter ved domstolene på, som vanligvis er enklere, raskere og billigere for partene. Hvis konflikten løses under rettsmeklingen, slipper partene rettssak og dom. Rettsmekling kan bare brukes i sivile saker. Straffesaker kan ikke avgjøres på denne måten.
Formålet med rettsmekling er at partene blir enige om en løsning som begge kan leve med. En mekler, som vanligvis er dommer, hjelper partene til å komme fram til enighet. Mekleren forsøker å få innblikk i hva slags interesser og behov partene har, og vil prøve å skape en dialog som fremmer forståelse og enighet.

 

Hva er fordelene med rettsmekling?
Når en konflikt løses gjennom mekling, blir ingen av partene "vinner" eller "taper". Hensikten er at begge parter skal kunne "vinne" på denne behandlingsformen.
Rettsmekling egner seg særlig godt som metode for konfliktløsning når partene skal fortsette å ha kontakt etter at saken er avsluttet. Det vil for eksempel være tilfelle for forretningsforbindelser eller skilte foreldre, og i arbeids- eller husleieforhold. Men rettsmekling kan være et godt alternativ også i de fleste andre typer konflikter.

Rettsmekling er også raskere, enklere og vanligvis langt billigere for partene enn ordinær domstolsbehandling.

 

Hvordan går jeg fram?
For å få tilbud om rettsmekling, må saksøker bringe konflikten inn for retten ved stevning på vanlig måte. Samtidig med at stevningen sendes til saksøkte, vil begge parter få informasjon og tilbud om rettsmekling.

 

Hvordan foregår rettsmekling?
Partene møter til rettsmekling med sine advokater, akkurat som i vanlige rettsmøter. Men under meklingen har advokatene en mer tilbaketrukket rolle. De er der først og fremst som partenes juridiske rådgivere, og ikke for å prosedere saken.

Gjennom meklingen bidrar dommeren til å sette partenes faktiske interesser i fokus, mer enn de rent juridiske argumentene.
Dette eksemplet viser tankegangen bak rettsmekling:

  • To søstre krangler om en appelsin. Begge vil ha den. Resultatet blir at appelsinen deles i to, og at søstrene får en halvpart hver.
  • Den ene søsteren var tørst. Hun spiste fruktkjøttet og kastet skallet.
  • Den andre søsteren skulle bake kake og trengte skallet. Hun kastet fruktkjøttet.
  • Hvis krangelen var blitt løst med fokus på søstrenes faktiske interesser, ville begge ha fått dobbelt så mye.

 


Den dommeren som mekler, har også en helt annen rolle enn under et rettsmøte. For det første har dommeren ingen myndighet til å avgjøre saken. Bevisførsel vil derfor også vanligvis være utelukket. Dommeren har på forhånd lest dokumentene i saken. Han eller hun vil være opptatt av å se framover, framfor å høre detaljer om alt det som har skjedd mellom partene.

 

Hva skjer hvis meklingen mislykkes?
Rettsmekling lykkes i 70-80 prosent av sakene. Dersom forlik ikke oppnås, blir saken overlatt til en annen dommer for videre behandling. Meklere har taushetsplikt, og den dommeren som overtar saken, vil derfor ikke få vite hva som har kommet fram under rettsmeklingen. Selv om saken ikke løses, vil meklingen ofte bidra til å forenkle den videre behandling av saken.

 

 

Til toppen