Vigsel

Vigsel

Fra 2018 er vigsel overført til kommuenen.

Ifølge en nylig lovendring blir det fra 2018 ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten overføres fra tingrettene til kommunene, ifølge en lovendringen som trer i kraft fra 1. januar 2018.  

Planlegger dere å gifte dere i 2018, så henvend dere til den kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted.

 

 

 

Til toppen