Notarialbekreftelse

Nedre Telemark tingrett utfører ulike notarialbekreftelser, for eksempel bekreftelse av underskrifter. Tjenesten er belagt med gebyr. Det påløper ett gebyr pr. notarialstempel. Se www.domstol.no for gebyrets størrelse, eller kontakt Telemark tingrett.

De vanligste formene for notarialbekreftelser er:

  • Bekreftelse av underskrift. Dette gjøres etter personlig frammøte og framvisning av legitimasjon. Som legitimasjon godtas pass, bankkort og førerkort av ny type.

  • Bekreftelse av rett kopi. Dette er aktuelt for dokumenter som skal brukes for utenlandske myndigheter. Det må godtgjøres hvilket formål kopiene skal brukes til. Kopiering av attester og vitnemål for skole- eller jobbsøknader bekreftes ikke hos notarius publicus. Kopier til slik bruk kan attesteres av dokumentets utsteder eller et kopieringsbyrå.

  • Bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma. Gjøres ved personlig frammøte og framvisning av legitimasjon og firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Firmaattesten skal være original, og normalt ikke eldre enn tre måneder.

  • Leveattest. En slik attest kan gis i forbindelse med utbetaling av pensjon fra utlandet. Du må møte personlig hos notarius publicus og vise gyldig legitimasjon.

Les mer om Notarius Publicus på domstol.no

 

Til toppen