Smitteverntiltak - for publikum og meddommere

Lokal informasjon fra Telemark tingrett om situasjonen rundt Qovid19 viruset

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset har Telemark tingrett for tiden redusert drift:

Publikumsmottak, bruk epost eller telefon:

Publikum henstilles til å ikke møte personlig ved Telemark tingrett, men ta kontakt på telefon 35692000 eller e-post telemark.tingrett@domstol.no

Journalister må avtale på forhånd om de vil ha adgang til et tinghus.

På grunn av situasjonen med koronaviruset har Telemark tingrett for tiden ikke vitnestøtte tilgjengelig. 

 

Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet og vil avvikle så mange saker som mulig samtidig som smittevernet og sikkerheten ivaretas.

Vi trenger derfor din hjelp i arbeidet, og det viktigste er:

  1. Hold deg hjemme om du er syk – også ved milde symptomer
  2. Hold hendene rene – vask hyppig
  3. Hold minst 1 meter avstand – til alle personer
  4. Begrens antallet personer du møter privat
  5. Bruk munnbind der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand

 

Tingretten følger situasjonen nøye og vil oppdatere med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.

For ytterligere informasjon om situasjonen rundt koronaviruset og domstolene kan du lese mer her

Til meddommere:
Dersom du er innkalt som meddommer nå og er i risikogruppen, er syk eller er i karantene anmoder vi om at du tar kontakt med retten for nærmere avklaring.

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Det gjør også domstolenes ansatte.  

 

Til toppen