Meddommer

Velkommen som ny meddommer ved Telemark tingrett!

Du er valgt ut av din kommune til å være meddommer ved Telemark tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

Telemark tingrett har 3 rettssteder; Skien, Notodden og Kviteseid, med hver sine rettskretser. Meddommere velges til hvert av de 3 rettskretsene. 

Meddommere har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser. 

Din epost adresse
Tingretten har behov for din e-post adresse i vår kommunikasjon med deg. 
Send oss gjerne din epost til:  Telemark.tingrett@domstol.no.  


Generell informasjon om hva meddommervervet innebærer er tilgjengelig - her.  
På disse sidene finner du informasjon om det meste rundt meddommerordningen. Sidene retter seg særlig mot deg som er ny meddommer. Her får du en rask og god innføring i hva det innebærer å være meddommer, samt mye praktisk informasjon om blant annet digital signering og godtgjørelse.

 

Til toppen