Godtgjørelse

Registrering av honorar og reiseutgifter gjøres direkte med Direktoratet for forvaltining- og økonomistyring, via DFØ's selvbetjeningsportalen.

Første gang du skal ha tilgang til selvbetjeningsportalen, må du oppgi din epost og kontonr til epost: telemark.tingrett@domstol.no. slik at vi kan opprette deg som bruker ved DFØ.
Du vil deretter motta en epost fra DFØ, og kan logge deg inn via mobilappen "DFØ" eller via DFØ sine hjemmesider. 

Meddommere og varameddommere som kan dokumentere at de blir trukket i lønn eller mister inntekt grunnet vervet som meddommer får dekket sitt tap, jf. rettsgebyrforskriften. Attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes må fremlegges, skjemaet finnes her. De som får lønn fra sin arbeidsgiver får ikke noen særskilt godtgjørelse. Også selvstendige næringsdrivende får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr 250 for hver dag som går med til å møte i retten.

Reisegodtgjørelse og diett godtgjøres iht. statens reiseregulativ.

Diett utbetales først ved fravær utover seks timer. Dersom du bor nærmere enn 15 km fra tingretten dekkes diett kun med kvittering på kjøp av mat.

Parkering
Parkering utenfor tinghuset er avgiftbelagt. Meddommere må betale parkeringsavgift for å unngå bot. Husk å ta vare på kvitteringen. Kvitteringen på betalt parkering kan sendes inn til DFØ sammen med andre krav om godtgjørelse.

 
Til toppen