Innkalling til saker

Innkalling av meddommere og varameddommere til saker

Retten trekker meddommere og varameddommere til de ulike sakene. Om du trekkes ut sender vi innkalling til deg per epost (håndtering av dokumenter). Du bekrefter innkallingen ved å svare på e-post, alternativt returnere svarslippen i utfylt til stand som skannet vedlegg til retten pr e-post eller post. Dersom du må søke om fritak, så skal dette skje skriftlig.

Er det noe som bør tilrettelegges for deg f.eks. at du er rullestolbruker eller har nedsatt hørsel, er det viktig at du gjør oss oppmerksom på dette.

Varameddommere skal kun møte på særskilt innkalling. Med særskilt innkalling menes at retten tar personlig kontakt via telefon eller e-post.

Meddommere og varameddommere vil motta en sms med varsel om rettsmøtet ca 2 dager før hovedforhandlingen. Dette er en automatisk sms og regnes ikke som særskilt varsel for meddommere. Varameddommere må være forberedt på å bli varslet helt frem til kl 10.00 den dagen saken skal gjennomføres, og må derfor være tilgjengelig på telefon frem til det tidspunktet.

Til toppen