Kantine, parkering og bekledning

Kantine
Nedre Telemark tingrett har kantine i kjelleren som kan benyttes mellom kl 11.00-13.30. . Husk å ta vare på kvitteringen dersom du ikke har krav på diettgodtgjørelse. Dersom du bor nærmere enn 15 km fra tingretten dekkes diett kun mot kvittering på kjøp av mat.

Parkering
Parkering utenfor tinghuset er avgiftbelagt. Meddommere må betale parkeringsavgift for å unngå bot. Husk å ta vare på kvitteringen. Kvitteringen på betalt parkering kan sendes inn til DFØ sammen med andre krav om godtgjørelse.


Bekledning
Rettens leder, aktor og forsvarere har kapper. Vi skal vise partene respekt og det er viktig med en nøytral og alminnelig pen bekledning. Det er ikke krav om slips.

Til toppen