Smitteverntiltak - qovid19

Disse retningslinjene må følges når du møter i Nedre Telemark tingrett.

Dersom du har symptomer på korona eller er i karantene skal du ikke møte som meddommer. Orienter tingretten om dette snarest på tlf. 35 69 20 00

Når du kommer til tinghuset:

 • Bruk hånddesinfeksjonen ved inngangen før du går inn.
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er i tinghuset.
 • Vask hender hyppig og grundig med såpe og vann. Bruk hånddesinfeksjon.
 • Bare aktører, parter og de med nødvendig ærend har adgang til tinghuset.

 

Hold avstand i fellesarealene:

 • Hold minst 1 – helst 2 meters avstand til alle du møter i tinghuset.
 • Bruk trappen hvis du kan. Unngå å ta heis samme med andre.
 • Hold til høyre når du møter andre i trapper og korridorer.
 • Unngå unødvendige sammenkomster og møter.

 

I rettsmøter gjelder disse avstandsreglene:

 • Minst 1 meter mellom dommerbord og advokatbord.
 • Hold minst 1 meter avstand mellom alle personer.

Andre smitteverntiltak i rettsmøter:

 • Tolk bruker tolkeboks der det er mulig.
 • Fjernmøteteknologi av vitner brukes der det er mulig.
 • Journalister og publikum møter via fjernmøteteknologi dersom ikke annet er avtalt.

 

 

Til toppen