Tinghuset på Notodden

Tinghuset på Notodden er ett av tre rettssteder i Telemark tingrett.

Rettssted Notodden har rettskrets for kommunene: Hjartdal, Notodden, Tinn og Midt-Telemark. 

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet  dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninge.

Besøksadresse for tinghuset på Notodden er: Heddalsvegen 28 c, 3674 Notodden. 
Samme bygg som Notodden politistasjon.

 

Til toppen