Vitne

Vi har vitnestøtteordning ved alle våre rettssteder. Ta kontakt med vår vitnestøtteordning på vitnestotte@trondheim-redcross.no

Se domstolenes sentrale informasjon om å være vitne i retten i linken nedenfor.

Til toppen