Årsmelding

Domstolene i førsteinstans kan på mange måter sies å være de viktigste.
Alle sivile– og alle straffesaker starter sin behandling her, og de aller fleste rettssaker avgjøres endelig her. Det er derfor nødvendig med en sterk og slagkraftig førsteinstans for å sikre rettssikkerhet og tjenlig tvisteløsning for flest mulig.

Her finner du årsrapportene fra tidligere Sør-Trøndelag tingrett:

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Til toppen