Pressetjenester

https://presse.domstol.no finner du berammingsliste og avgjørelser fra Utmarksdomstolen for Finnmark og flere andre domstoler.

Utmarksdomstolen for Finnmark praktiserer meroffentlighet så langt det er forsvarlig. Les mer om offentlighet i rettspleien på Domstol.no.

Den norske dommerforening ga i 2006 ut heftet "Dommerne og  mediene – en håndbok om regelverk og god praksis". En ny utgave er utgitt på Fagbokforlaget i 2012.

Til toppen