Aktuelt

Sekretariat for Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolen er foreløpig ikke opprettet. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes derfor dit. 

Til toppen