Utmarksdomstolen og aktørportalen

Utmarksdomstolen for Finnmark er ennå ikke tilgjengelig på Aktørportalen. Dette til orientering for domstolens brukere. Det er uklart når slik tilgang blir opprettet, men Domstoladministrasjonen arbeider med saken.

Til toppen