Ambulerende domstol

Medlemmene og varamedlemmene i Utmarksdomstolen utfører sitt arbeid for domstolen i tillegg til sine ordinære arbeidsforhold andre steder.

Utmarksdomstolens sekretariat er lokalisert i Tromsø. Vi har imidlertid ikke noe fast rettssted. Slik sett kan domstolen betegnes som omreisende. Hovedforhandlingene i hver enkelt sak blir holdt på det sted i Finnmark som er mest hensiktsmessig i hvert konkrete tilfelle. 

Til toppen