Medlemmer

- lagdommer Nils Asbjørn Engstad, leder

- sorenskriver Marit Nervik, nestleder

- advokat Benny Solheim, medlem

- seniorforsker Jan Åge Riseth, medlem

- arkeolog/gårdbruker Kjersti Schanche, medlem

- lagdommer Susann Funderud Skogvang, varamedlem

- resultatområdeleder Charles Hansen, varamedlem

 

Til toppen