Kontakt oss

Hålogaland lagmannsrett fasade
Fasaden til Hålogaland lagmannsrett.

Utmarksdomstolen for Finnmark - Finnmárkku meahcceduopmostuollu
Postadresse: Postboks 2613, 9273 Tromsø
Besøksadresse: Tinghuset, Fr. Nansens plass 17, 9008 Tromsø
Tlf.: 77 60 35 34
Epost: Utmarksdomstolen@domstol.no

Tvister bringes inn for utmarksdomstolen ved skriftlig stevning til adressen ovenfor.

Til toppen