Sakskostnader

Regler om utgiftene ved saken følger av finnmarksloven § 43 (lenke til lovdata.no).

Det betales ikke gebyr for behandlingen av saker for utmarksdomstolen. For anke til Høyesterett over utmarksdomstolens avgjørelser må det betales behandlingsgebyr. Utmarksdomstolen kan gi nærmere opplysninger om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Til toppen