Smittevern i Vestre Innlandet tingrett

Vedrørende adgang til tinghusene i Vestre Innlandet under koronapandemien

Tinghusene er kun åpne for besøkende og publikum etter avtale. På grunn av faren for smitte, skal færrest mulig komme til tinghusene. Parter og aktører har normal adgang til tinghusene.

Journalister har adgang til tinghusene og kan følge rettsmøter etter avtale.

Parter og aktører som skal til tingretten må gjøre seg kjent med disse smittevernstiltakene i tinghusene:

Du har ikke adgang til tinghusene hvis du har symptomer på korona eller er i karantene.

Publikum i rettssaker har bare adgang etter nærmere avtale.

Du må følge disse reglene når du oppholder deg i tinghusene:

 • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangen før du går videre.
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er i tinghuset.
 • Vask hender hyppig og grundig med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjonsmiddel.

Hold avstand i fellesarealene

 • Unngå å håndhilse
 • Hold 1 meter avstand til alle personer du møter i tinghuset; i korridorene, inn og ut av rettssaler og ellers i bygget. 
 • Bruk trappen hvis du kan. Unngå å ta heis sammen med andre.
 • Hold til høyre når du møter andre i trapper og korridorer 
 • Unngå unødvendige sammenkomster og møter.

I rettsmøter gjelder disse avstandsreglene:

 • 1 meter mellom dommerbord og advokatplass. Er avstanden under 2 meter bruker advokatene vitneboksen til å prosedere. Ved behov kan aktøren nærmest vitneboksen da flytte seg lenger bort.
 • 1 meter mellom personer som sitter vendt mot hverandre.
 • 1 meter avstand mellom personer som sitter ved siden av hverandre.
 • 1 meter hvis man sitter etter hverandre.

Andre smitteverntiltak i rettsmøter:

 • Advokat anbefales å kommunisere med klient via sms, messenger, epost e.l.
 • Tolk bruker tolkeboks der det er mulig.
 • Fjernmøteteknologi brukes der det er mulig.
 • Mikrofon desinfiseres med engangsklut før og etter bruk.
 • Rettsaler, paneler, tolkeboks og alle berøringsflater vaskes hver dag.
 • Ta med egen vannflaske. Det settes ikke ut vann i rettsalene.

I pauser gjelder disse kjørereglene:

Avtal hvem som går først ut av salen


Vestre Innlandet tingrett har som mål å behandle alle berammede saker framover. Sakene behandles på ulike måter: Som fysiske rettsmøter i tinghuset, som fjernmøter, ved skriftlig behandling eller i en kombinasjon av disse alternativene. Saker med meddommere behandles i rettssal. Den nasjonale smittevernveilederen er førende for all aktivitet i domstolen.

Notarialbekreftelser: Det er mulig å få utført notarialbekreftelser etter avtale. For å avtale tid for notarialbekreftelse, ta kontakt med oss på e-post til vestre.innlandet.tingrett@domstol.no.

Oppbudsbegjæringer: Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn pr e-post med skannet signatur eller i vanlig post, eller legges i postkassen ved inngangen til tinghuset. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.

Dødsfall og innlevering av testamenter: Testamenter kan ikke innleveres i ekspedisjonen, men må sendes sammen med oversendelsesbrev og kopi av legitimasjon pr post eller legges i postkassen ved inngangen til tinghuset. Du kan ta kontakt med oss på telefon eller sende oss en e-post.

 

Til toppen