Aktuelt

Høringsmøte i felt 7 Tana 2. november 2021

Finnmarkskommisjonen gjennomfører det tredje åpne høringsmøtet i felt 7 Tana/Tanafjorden om mottatte rettighetsmeldinger tirsdag 2. november fra kl. 13 på Miljøbygget i Tanabru. Kommisjonens høringsmøter er åpne for publikum. 

Status i kommisjonens arbeid

Kommisjonen utreder i felt 4 Karasjok (reindrift) og samler samtidig inn faktagrunnlag i alle igangsatte felt - også i områder kommisjonen ikke har utlyst som utredningsfelt.

Anbudskonkurranse - sakkyndig utredning om Porsanger

I forbindelse med utlysning av nytt felt, felt 9 Porsanger , igangsettes arbeidet med å samle inn faktagrunnlag om utmarksbruk og rettsoppfatninger i feltet. Planlagt oppstart er på nyåret og med varighet på ca. 2,5 år.

Status i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen ferdigstilte og offentliggjorde første delrapport i felt 4 Karasjok før jul 2019. Kommisjonen utreder nå de interne rettighetsforholdene i reindriften i feltet.

Ingen frist fastsatt i Tana og Kautokeino

Det er ikke fastsatt frist for å fremme rettighetsmelding i felt 7 Tana/Tanafjorden og felt 8 Kautokeino. En eventuell frist for å melde inn rettigheter vil bli særskilt kunngjort senere - også i avisene.

Juridiske begreper

Her er oversikt over de mest relevante juridiske begreper . Nå er også begrepene oversatt til samisk.

Dokumentere fra muntlige kilder

Mange har henvendt seg til kommisjonen for å få veiledning om hvordan man skal gå frem for å sikre kunnskap fra muntlige kilder, gjerne eldre personer med kunnskap om utmarksbruk.

Neiden - Innsamling fra muntlige kilder

Det var stor interesse for Finnmarkskommisjonens prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i Neiden. I infomøtet onsdag kveld 11. november 2014 deltok over 40 personer.

Finnmarkskommisjonen og lokalbefolkningens rettigheter

Kronikk av leder i Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa.  Finnmarkskommisjonen har nå avgitt fire rapporter om rettighetsforholdene i ulike kyst- og fjordområder i Finnmark. Dette er Stjernøya/Seiland, Nesseby, Sørøya og Vadsø/Vardø. I alle områdene som er utredet, har kommisjonen konkludert med at lokalbefolkningen har kollektive bruksrettigheter til sine tradisjonelle høstingsområder.

Kronikk om Finnmarkskommisjonens arbeid

Finnmarkskommisjonen arbeider med å utrede rettigheter til land og vann i Finnmark på grunnlag av lang tids bruk. Arbeidet er rent juridisk og avgrenset av gjeldende nasjonal rett og folkerettslige bestemmelser, skriver kommisjonsleder Jon Gauslaa. Les hele kronikken her .

Kronikk om Finnmarkskommisjonen

Det er et stort behov for informasjon om hva Finnmarkskommisjonens oppdrag går ut på. Kronikken er skrevet av Jon Gauslaa, leder av Finnmarkskommisjonen. Den har tidligere vært publisert i Altaposten, Finnmark Dagblad, Finnmarken og Altaposten.

Til toppen