- Jeg representerer alle finnmarkinger

Fylkessekretær i Finnmark Jeger- og Fiskerforbund, Kjell Næss tar skepsisen til Aili Keskitalo med stor ro. (NRK Sami Radio 14.03.2008)
Les hele artikkelen:
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.5113478

Til toppen