8. august 2017 - frist for å sende inn rettighetsmelding i felt 4 Karasjok

Govven/Foto: Frank Ingilæ

Finnmarkskommisjonen er i ferd med å avslutte sitt arbeid i felt 4 Karasjok og har satt 8. august som frist for å fremme rettighetsmelding i feltet. Kommisjonen kunngjorde oppstart i feltet 25. januar 2011.

Hittil er det kommet inn 69 rettighetsmeldinger i feltet. De meldingene som ikke er behandlet tidligere, primært de sist mottatte meldinger, vil bli behandlet i et høringsmøte 22.-23. august i år.

Bruk gjerne dette skjemaet ved innmelding av rettigheter til utredning i kommisjonen.

Om prosessen i feltet

Til toppen