Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen utredet allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark.

Utredningen vil være en del av bakgrunnsmateriale, for de vurderinger kommisjonen foretar når det gjelder bruks- og eierrettigheter til grunn i Finnmark, jf. finnmarksloven § 29.
Sakkyndige (NINA) er ansvarlige for innholdet i utredningen.

Se Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark.

Til toppen