Deltar i bygdelagsmøte 26. mars

Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen deltar med innlegg om Finnmarkskommisjonens arbeid i Båteng og omeng bygdelags åpne møte i Båteng, Tana 26. mars.

Kontaktperson: Kommisjonsmedlem Anne Marit Pedersen, tlf. 48014758.

Til toppen