Felt 3 Sørøya - Befaring og høring 28.-30. august 2012

Finnmarkskommisjonen gjennomfører befaring på nordsiden av feltet 28. august og holder et åpent høringsmøte om feltet 29.-30. august 2012 i Hammerfest.

Befaring 28. august 2012

Befaringen er et ledd i kommisjonens behandling av kollektiv melding om mulige rettigheter fra Akkarfjord bygdelag, melding nr 5.

På befaringen deltar kommisjonen, parter og interesserepresentanter.

Befaringsprogrammet

Åpent høringsmøte 29.-30. august 2012

For å få opplysninger om bruk og rettsoppfatninger i feltet og om den  kollektive meldingen fra Akkarfjord bygdelag holdes et åpent høringsmøte på Rica hotel Hammerfest 29.-30. august 2012.

Høringsmøteprogrammet  

Status i feltet

Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger

Kontaktperson for media: Kommisjonsleder Jon Gauslaa, tlf. 41545756. For praktiske opplysninger m.v. kontakt sekretariatet ved Gro Dikkanen eller Synnøve Solbakk, tlf. 78926411 / 95803133 / 90639818.

 

Til toppen