Felt 2 rapporten offentliggjøres i februar

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapporten for felt 2 Nesseby i februar 2013.

Den eksakte dato for offentliggjøring er ikke klar, men det vil bli opplyst i god tid i forveien når offentliggjøring av rapporten vil skje.

Mer informasjon:
Felt 2 Nesseby
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport
Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen
Rapport felt 1 Stjernøya/Seiland - kortversjon av sammendraget


Til toppen