Felt 3 Sørøya - Sakkyndig utredning ferdig

 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø har etter en offentlig anbudsprosess gjennomført og ferdigstilt sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i felt 3 Sørøya.

NIKU oppdragsrapport 241/2011

Mer om status i felt 3 Sørøya

  Foto:FK

 

Til toppen