Finnmarkskommisjonen besøker Sametinget

Finnmarkkommisjonen informerte Sametinget om kommisjonens arbeid onsdag 26.mai på Sametinget.

Les mer på Sametingets nettside


Til toppen