Informasjonsmøte i Neiden 11. november kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til informasjonsmøte for å informere om kommisjonens arbeid og om innsamling av kunnskap fra muntlige kilder.

Finnmarkskommisjonen vil samler inn kunnskap om bruk av utmark i Neiden-området, og vi ønsker å intervjue eldre personer. I møtet ønsker vi forslag til hvem som kan intervjues (informanter).

Hittil har kommisjonen gjennomført intervjuer i Kautokeino og Tana. Etter planen står Porsanger for tur etter Neiden.

Møtet er tirsdag 11. november 2014 kl 18 på grendehuset - og er åpent for alle. Velkommen!

Kontaktpersoner: Kommisjonens sekretariat ved Gro Dikkanen tlf. 78926422 eller Synnøve Solbakk, tlf. 78926411.

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen


Til toppen