Informasjonsmøte for siidaer i felt 4 Karasjok

Foto: F. Ingilæ.

Finnmarkskommisjonen inviterer reindriftsutøvere i felt 4 Karasjok til informasjonsmøte 25. og 26. mars 2014 kl. 18 - 20 på Rica Karasjok hotell.

Kommisjonen kunngjorde oppstart i felt 4 Karasjok i januar 2011, og oppfordret samtidig rettighetshavere til å melde inn mulige rettigheter. Pr idag har kommisjonen mottatt 41 rettighetsmeldinger i feltet. Av disse gjelder 22 interne forhold i reindriften.

Kommisjonen skal utrede interne rettighetsspørsmål innen reindriften dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det. Kommisjonen hadde i oktober 2013 intervjusamtaler med de som til da hadde sendt inn slike krav (15). Samtalene vista at det er behov for egne informasjonsmøter rettet mot reindriftsutøvere om kommisjonens arbeid og prosessen videre.

Av praktiske hensyn avholdes egne møter for siidaene i Karasjok øst og vest:

  • Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18-20: Karasjok øst; siidaer i RBD 13, 14, 14A og 17.
  • Onsdag 26. mars 2014 kl. 18-20: Karasjok vest; siidaer i RBD 16.

Begge møtene er på Rica hotell Karasjok.

Invitasjon til møtene er sendt til siidaene ved siidaandelshaverne, men øvrige tilhørende siidaene kan også delta.


Til toppen