Innkomne rettighetsmeldinger

Oversikten over innkomne rettighetsmeldinger i og utenfor felt er oppdatert pr. 20. juni 2012.

Innkomne meldinger i igangsatte felt finnes her:

Felt 2 Nesseby
Felt 3 Sørøya
Felt 4 Karasjok
Felt 5 Varangerhalvøya-øst

Felt 1 Stjernøya/Seiland - avsluttet 20. mars 2012 juni i år.

  

    Foto: FK

 

Til toppen