Oppnevning av interesserepresentanter i felt 4 og 5

1. mars 2012 er fristen til å foreslå interesserepresentanter i felt 4 Karasjok og felt 5 Varangerhalvøya øst.

For felt 4 oppnevner kommisjonen fire interesserepresentanter: en for
fastboende utmarksbrukere, friluftslivet, jordbruket og reindrifta.

For felt 5 oppnevnes i tillegg interesserepresentant for sjølaksefisket, dvs. totalt fem.

Det oppnevnes ikke vararepresentanter for interesserepresentantene.

Mer informasjon:
- Interesserepresentanter for felt 4 Karasjok
- Interesserepresentanter for felt 5 Varangerhalvøya øst
- Retningslinjer for interesserepresentanter
- Generelt om interesserepresentantordningen - kommisjonens arbeidsmåte


Til toppen