Rettighetene på Sørøya kartlegges

Finnmarkskommisjonen er i gang med sitt tredje felt, Sørøya, skriver NRK Sámi radio. Finnmark dagblad har et oppslag om at Sørøya nå er under lupen. 

Her er mer info om igangsetting av felt 3 Sørøya.


Til toppen