Kommisjonens rapport - felt 2 Nesseby

Finnmarkskommisjonens rapport for felt 2 Nessby (pdf)
Via innholdsfortegnelsen kan du klikke deg rett inn de ulike kapitler og punkter i rapporten.

Finnmarkskommisjonens konklusjoner i felt 2 Nesseby - sammendrag av rapporten i forkortet versjon

Rapporten sendes 13. februar 2013, pr post til parter, interesserepresentanter og alle organisasjoner, lag og institusjoner som er særskilt varslet om arbeidet i feltet.

Andre interesserte kan bestille rapporten fra kommisjonens sekretariat, tlf. 78926440, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no Rapporten kan også hentes på tinghuset i Tana bru - henvendelser i ekspedisjonen.

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonens arbeid


Til toppen