Kontordag i felt 4 Karasjok 2. februar

Finnmarkskommisjonens sekretariat har kontordag i felt 4 Karasjok torsdag 2. februar 2012 på Rica hotel.

De som mener å ha rettigheter i feltet kan her få veiledning i å fremme krav til kommisjonen.

For avtale kontakt oss på tlf. 78 92 64 40 eller epost finnmarkskommisjonen@domstol.no

Mer informasjon: 
- Kommisjonens arbeid i felt 4 Karasjok
- Skjema som anbefales brukt


Til toppen