Krever eiendomsrett til nasjonalpark

Reinbeitedistrikt 6 har henvendt seg til Finnmarkskommisjonen, og ber kommisjonen utrede om reindrifta faktisk har eiendomsrett til det aktuelle området, skriver avisen Ságat.

Les mer

Til toppen