Mediaomtale av felt 2 rapporten

Finnmarkskommisjonen fremmet sin rapport med konklusjoner om bruk- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby 13. februar 2013.

Her er medieomtale etter offentliggjøringen (nettartikler):

Jussprofessor: -Betenkelig fra kommisjonen - Ságat 16. februar
Fellesverdier intakt - Altaposten 14. februar
Ingen eiendomsrett til reindrifta - NRK Sápmi og Nordnytt 13. februar kl. 12
Reinnæringen får ikke eiendomsrett - Finnmarken 13. februar
Reindrifta fikk ikke eie Nesseby - Ságat 13. februar
Boazodollui okta ja seamma gii oamasta eatnamiid (Samme for reindrifta hvem som har eiendomsrett ) - Ávvir 13. februar
Defor ble det nei til eiendomsrett - NRK Sápmi 13. februar kl. 15.56Til toppen