Møte med interesserepresentanter i felt 1 og 2

Finnmarkskommisjonen avholder sitt første møte med interesserepresentantene i felt 2 Nesseby tirsdag 5. oktober i Varangerbotn og med interesserepresentantene i felt 1 Stjernøya/Seiland onsdag 6. oktober i Alta.

Temaer som vil bli tatt opp på møtet er blant annet bakgrunn og formål med interesserepresentanter, deres rolle og oppgaver samt prosessen videre. 

Kontaktperson: Leder i kommisjonen, Jon Gauslaa, tlf. 22999322 / 41545756.

Her er oversikt over oppnevnte interesserepresentanter og mer informasjon om ordningen:
Felt 1 Stjernøya/Seiland
Felt 2 Nesseby

Til toppen