Nye ferdigstilte sakkyndige utredninger

Følgende sakkyndige utredninger er ferdigstilt i februar i år:

- Statens utvisning av sjølakseplasser på Stjernøya og Seiland, av Hilde L. Jåstad, Ph.D Historiker

- Rettshistorisk gjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 
1775 - 1920
, av professor Kirsti Strøm Bull

Sakkyndige utredninger er et ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken.


Til toppen