Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt Veronica Andersen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Kjell Næss.

Andersen er født 1973 i Hammerfest og oppvokst i Finnmark, nå bosatt i Kvalsund kommune. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole, og har blant annet arbeidet som landbruksveileder i Alta kommune i tre år, og i ti år som organisasjonssjef i Finnmark Bondelag.

Medlemmene i kommisjonen

Kontaktperson: Kommisjonsleder Jon Gauslaa, tlf. 41545756.


Til toppen