Offentliggjøring av rapport for felt 1

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 1 Stjernøya/Seiland tirsdag 20. mars 2012 kl. 12.00 her på kommisjonens nettsted.

Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid


For praktiske spørsmål om offentliggjøring av rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:

Synnøve Solbakk, tlf. 7892444 / 95803133, synnove.solbakk@domstol.no
Gro Dikkanen, tlf. 7892443 / 90639818, gro.dikkanen@domstol.no
Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440, finnmarkskommisjonen@domstol.no 


Informasjon om feltet og hva rapporten skal inneholde:
Felt 1 Stjernøya/Seiland
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport

 

Til toppen