Offentliggjøring av rapport for felt 2 Nesseby

Foto: F. Ingilæ

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby onsdag 13. februar 2013 kl. 12.00 her på kommisjonens nettsted.  

Informasjon om feltet og hva rapporten skal inneholde:

Felt 2 Nesseby
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport

Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid

 

For praktiske spørsmål om offentliggjøring av rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:

Synnøve Solbakk, tlf. 78926411/95803133,synnove.solbakk@domstol.no
Gro Dikkanen, tlf. 78926422,gro.dikkanen@domstol.no
Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440,finnmarkskommisjonen@domstol.no 

 

Til toppen